post-image

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 150 รายการ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2564 จำนวน 150 รายการ ... อ่านต่อ »

post-image

ประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 65

ประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 65... อ่านต่อ »

post-image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน... อ่านต่อ »

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์

... อ่านต่อ »

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

... อ่านต่อ »

post-image

เชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล The Crown Prince CIPTA Award 2023

 
ด้วย Universiti Teknologi Brunei จะจัดประกวดผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหป... อ่านต่อ »

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

... อ่านต่อ »

post-image

ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program

 

ด้วย Harvard Yenching Institute ปชส. ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาวิจัยระดับ ป. เอกส... อ่านต่อ »

post-image

เชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัล 2022 Asia-Pacific Sustainable Action Awards


ด้วย Taiwan Inst... อ่านต่อ »

post-image

ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program

 

ด้วย Harvard Yenching Institute ปชส. ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาวิจัยระดับ ป. เอกส... อ่านต่อ »