post-image

พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

post-image

หารือความร่วมมือกับ Sejong University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

post-image

ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

post-image

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะอุตสาหกรรมเกษตร

post-image

ขอขอบคุณ คุณพรชัย รัตน์ประสาทพร นักศึกษาเก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

post-image

การประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570

post-image

ต้อนรับนักเรียนจากค่าย Strong Summer Camp 2024 เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

post-image

พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

post-image

พิธีเปิดงานกาดโก้งโค้งปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567

post-image

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร