post-image

คณบดี อก.มช. และทีมวิจัย รับรางวัลผลการประเมินการดำเนินการวิจัยของชุดโครงการ ระดับดีมาก

post-image

นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลชมเชย ในงาน Food Innovation Contest 2024

post-image

นักศึกษาปริญญาเอก อก.มช. คว้าโล่รางวัล First-Runner-Up Graduate Student Oral Competition Award

post-image

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

post-image

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567

post-image

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมทีมกีฬาแอโรบิก คว้า เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ใน “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

post-image

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมทีมกรีฑา มช. คว้า 2 เหรียญเงิน ใน “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

post-image

บุคลากร อก.มช. ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เรื่อง ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Internet Of Things (IoT)

post-image

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

post-image

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2566”