post-image

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ได้รับรางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแข่งขันในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร #ทีมมากะหรีด นายภูธเนศ บุญมาเลิศ นส.ชลิดา พิมศรี นส.วนิตชญา สมบูรณ์ และนส. ณัฐนิชา รัตโนทัย นำเสนอผลิตภัณฑ์ “ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง” และ “ขนมขาไก่ผสมผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง” คว้ารางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์ร...

post-image

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด

นางสาวกีรติกานต์ ศรีสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจา...

post-image

กิจกรรมงานเสี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลและตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสำน...

post-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จอมดวง เข้ารับรางวัลด้านหม่อนไหมระดับโลก จากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จอมดวง อดีตอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลดีเด่น Excellence in Sericulture Science (ESS) สาขา Silkworm and Silk in Non-Textile Industry การใช้ประโยชน์หม่อนไหมด้านอาหาร โดยมีพิธีม...

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อก.มช. และสมาชิก ทีม Phenocov+ ที่คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ และทีม Foodprompt ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน APEC Regional Youth Symposium ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ 2 ทีมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชนะการแข่งขัน APEC Regional Youth Symposium รอบภาคเหนือ สู้ศึกระดับประเทศอย่างเข้มข้น โดยเปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาที่ชนะทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 15 ทีม แข่งขันเสนอโมเดลไอเด...

post-image

นักศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวนันท์ คำปัน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำผลงาน “ผลิตภัณฑ์กราโนล่าแท่งจากปลีกล้วย” คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง ม...

post-image

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เข้ารับรางวัลในพิธีมอบโล่แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานใน...

post-image

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย ที่ได้เข้ารับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย ที่ได้เข้ารับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher) จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน ASEAN-European Academic...

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับการแจ้งจดสิทธิบัตร จำนวน 3 เรื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับการแจ้งจดสิทธิบัตร จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. กรรมวิธีการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากกากกาแฟและแผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้จากกรรมวิธีนี้
อ่านต่อ » -->

post-image

กิจกรรม KM Day : Show and Share ครั้งที่ 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม KM Day : Show and Share ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 3 และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล เป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ รองผู้อำนวยกา...