post-image

เชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล The Crown Prince CIPTA Award 2023

 
ด้วย Universiti Teknologi Brunei จะจัดประกวดผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหป... อ่านต่อ »

post-image

ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program

 

ด้วย Harvard Yenching Institute ปชส. ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาวิจัยระดับ ป. เอกส... อ่านต่อ »

post-image

เชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัล 2022 Asia-Pacific Sustainable Action Awards


ด้วย Taiwan Inst... อ่านต่อ »

post-image

ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program

 

ด้วย Harvard Yenching Institute ปชส. ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาวิจัยระดับ ป. เอกส... อ่านต่อ »

post-image

รางวัล 2022 Asia-Pacific Sustainable Action Awards

 

ด้วย Taiwan Institute for Sustainable Energy, National ChengChi University, Taiwan จะจัดประกวดผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จของการพัฒนา... อ่านต่อ »

post-image

UMAP Discovery Program

 

ด้วย UMAP Secretariat ปชส. โครงการ UMAP Discovery Program รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 24 ส.ค. – 30 ก.ย. 2565 ... อ่านต่อ »

post-image

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Fall 2022

 

ด้วย Kagawa University, Japan ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Fall 2022 ระหว่างตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์... อ่านต่อ »

post-image

Gifu University 2022 Summer School Online Program

 

ด้วย Gifu University, Japan ปชส. โครงการ Gifu University 2022 Summer School Online Program ระหว่าง 22 มิย. &n... อ่านต่อ »

post-image

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship 2023)

 

ด้วย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ปชส. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship 2023) สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษ... อ่านต่อ »

post-image

Double Degree Program 2022 at Kagawa University, Japan (Master Degree students)

 
Kagawa University ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครทุน  Double Degree Program for Master Degree ๒๐๒๒ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจ... อ่านต่อ »