post-image

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

... อ่านต่อ »

post-image

ทีม LITTY 2GOOD4U จากสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022
Theme : Future Food for Health and Wellness

สมาชิกในทีม LITTY 2GOOD4U ได้แก่
- กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ รหัส 631310156
- กรรณิการ์ ศรีกนก รหัส 631310157
- จินต์จุฑา ลี... อ่านต่อ »

post-image

ประชุม IMUN Indonesia 2022

 

International Model United Nations (IMUN), Indonesia จะจัดประชุม IMUN Indonesia 2022 ระหว่าง 16-18 มิ.ย. 2565 ณ Universitas K... อ่านต่อ »

post-image

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU i-Health) บนแอปพลิเคชันออนไลน์

 ... อ่านต่อ »

post-image

ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2022

 

ด้วย สปอว. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorers (ADSE) 2022 ที่มูลนิธิอาเซียน และองค์กร... อ่านต่อ »

post-image

เพียงรู้และเข้าใจ ไนเทรต – ไนไทรต์ กินเนื้อแปรรูปอย่างปลอดภัย ต้องมี อย.

 ในช่วงนี้มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับการตรวจพบเนื้อแปรรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีหมายเลขทะเบียน อย. ไม่มีฉลากระบุที่มาหรือผู้ผลิต มีการเติมสารไนเทรต-ไนไทรต์ เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้บริ... อ่านต่อ »

post-image

โครงการ Manuscript Camp 2022

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เข้าร่วมโครงการ Manuscript Camp 2022 เพื่อเตรียมบทความนำส่งสำนักพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยลงทะเบียนและส่งผลการทดลองและร่างบทความผ่าน QR code หรือลิงค์ดังนี้ อ่านต่อ »

post-image

ประกาศผลการประกวดโลโก้ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

 ประกาศผลการประกวดโลโก้ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565


ตามที่ ค... อ่านต่อ »

post-image

โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2022

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และสนับสนุน โดย ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ... อ่านต่อ »

post-image

การแข่งขันประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

รับสมัครน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเขตเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
CMU FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 (North Region)
Theme : Future Food for Health and Wellness
ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่... อ่านต่อ »