คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างควบคุมงานปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพฯ


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ