คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ