post-image

การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร (Shelf-life Evaluation)

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับหลักสูตรประกาศนียบัตร "การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร (Shelf-life Evaluation)" ปลายเดือนกุมภานี้

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 7 ก.พ.65 ที่ Facebook.com/absc.cmu
สรรค์สร้างหลักสูตรโดย:
Agro-Biz ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่