ทุนวิจัย Research-in-Residence Fellowships

ด้วย University of Passau, Germany ปชส. ทุนวิจัย Research-in-Residence Fellowships สำหรับนักวิจัยหรือผู้สนใจทำวิจัยใน 3 ห้วข้อ (ตามรายละเอียดดังแนบ) ระยะเวลา 2-6 เดือน โดยมีกำหนดปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 15 มี.ค. 2565 และครั้งที่ 2 วันที่ 17 ต.ค. 2565

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://cmu.to/ldkS2

และส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล: picais@uni-passau.de

ภายในวันที่กำหนดข้างต้น

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281