คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบปรับปรุงห้องวิจัยเฉพาะทางสำหรับวิเคราะห์สารสกัดพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรมูลค่าสูงสำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ