ทุนการศึกษา Universitas Negeri Malang International Student Scholarship (UM ISS 2022)

 

ด้วย Universitas Negeri Malang, Indonesia ปชส. ทุนการศึกษา Universitas Negeri Malang International Student Scholarship (UM ISS 2022) สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ ปใตรี / โท / เอก ใน 3 แบบแผน (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://oia.um.ac.id/umiss/  

และสมัครด้วยตนเอง ภายใน 4 พ.ค. 2565

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-9482
81