ทุนการศึกษา DUO Sweden ปี 2022

 

ด้วย สนง. เลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme รับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO Sweden ปี 2022 ระหว่าง 11 เม.ย. – 24 พ.ค. 2565 (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ QR Code ที่ปรากฏในเอกสารดังแนบ หรือที่:  https://bit.y/3xiNXVZ

และสมัครทางออนไลน์ที่: www.asemduo.org

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281