ประชุม IMUN Indonesia 2022

 

International Model United Nations (IMUN), Indonesia จะจัดประชุม IMUN Indonesia 2022 ระหว่าง 16-18 มิ.ย. 2565 ณ Universitas Katolik Indonesia, จาการ์ต้า ป. อินโดนีเซีย ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุมยินดีลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 20 USD / คน (รายละเอียดดังแนบ)  

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดที่: www.internationalimun.orgหน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281