post-image

ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “อาคารเรือนเดิม” นับเป็นสถานที่แห่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบรรพชน ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ผู้แทนคณบดีได้นำมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีฯ ดังกล่าว