เชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัล 2022 Asia-Pacific Sustainable Action Awards


ด้วย Taiwan Institute for Sustainable Energy, National ChengChi University, Taiwan จะจัดประกวดผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายองค์การสหประชาชาติ (SDG) เพื่อรับรางวัล 2022 Asia-Pacific Sustainable Action Awards จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และ นศ. เสนอผลงานเพื่อรับรางวัลดังกล่าว  
ทั้งนี้ ผู้สนใจ ดูรายละเอียดที่:
https://www.apfes.com/en/2022-asia-pacific-sustainability-action-awards/

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281