ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program

 

ด้วย Harvard Yenching Institute ปชส. ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาวิจัยระดับ ป. เอกสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ NUS, Singapore 3 ปี และHarvard University, USA 1 ปี โดยได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เบี้ยเลี้ยง ตั๋วโดยสารเครื่องบินและประกันสุขภาพ (รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร แนบเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 20 กันยายน 2565 เพื่อดำเนินการต่อไป

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281