เชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล The Crown Prince CIPTA Award 2023

 
ด้วย Universiti Teknologi Brunei จะจัดประกวดผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ เพื่อรับรางวัล The Crown Prince CIPTA Award 2023 หัวข้อ Innovation for Sustainable Development Goal (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมเสนอผลงานได้ระหว่าง 1 ก.ค. 2565 – 9 ม.ค. 2566  

http://conference.utb.edu.bn/cipta.


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281