กิจกรรม ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022

 
ด้วย ม.สงขลานครินทร์ / Universiti Utara Malaysia และ Universitas Airlanga อินโดนีเซีย รับสมัคร นศ. ป. ตรี จากประเทศกลุ่มสมาชิก ASEAN+3ร่วมกิจกรรม ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 หัวข้อ “Youth Engagement Towards SDGs in the ASEAN Community” (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
https://asean.psu.ac.th/aiyc2022/

หรือสอบถามทางอีเมล aiyc2022.aseanpsu@gmail.com

หรือโทร 085 788 4773

ทั้งนี้ กำหนดปิดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมวันที่ 31 ก.ค. 2565 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053 948281