คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดแปรสภาพชีวมวลและผลิตสารเคมีมูลค่าสูงแบบไร้ของเสียในระดับขยายขนาดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ