post-image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี และ น.ส.ปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทนบุคลากร และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถวายเทียนพรรษา เงินปัจจัย สังฆทาน สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยากันยุงและอื่น ๆ ณ วัดถ้ำน้ำฮู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้ง อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย