โครงการแลกเปลี่ยน ณ Ochanomizu University

 

Ochanomizu University, Japan ปชส.โครงการแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2566 กำหนดจัดเดือนเม.ย.-ก.ย. 2566 (ภาคการศึกษาที่ 1) และเดือน ต.ค. 2566-มี.ค. 2567 (ภาคการศึกษาที่ 2) สำหรับ นศ. ป.ตรี (ยกเว้นปีสุดท้าย) โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง (รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/index.html

และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 20 กันยายน 2565

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281