Study in France and Scholarships

 

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Campus France Tour 2022) หัวข้อ “Study in France and Scholarships” นำเสนอข้อมูลศึกษาต่อ ระบบการศึกษาในฝรั่งเศส หลักสูตร ป.ตรี / โท / เอก การทำวิจัย และการสมัครรับทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (รายละเอียดดังแนบ)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญ นศ. อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในวันพุธที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้อง 114 ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

ผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งที่: https://forms.gle/HXeGPBWw7osnkCSx9

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281