post-image

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด

นางสาวกีรติกานต์ ศรีสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ดังนี้

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทท่ารำทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Games 2022) ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

     
  2. รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี ในการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (All Thailand Karate Championship 2022) ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
     
  3. รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทท่ารำบุคคลหญิง รุ่นประชาชน ในการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (All Thailand Karate Championship 2022) ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี