post-image

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2565 สาขาการสร้างนวัตกรรมดีเด่น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2565” (DIProm Consultant Award 2022) สาขาการสร้างนวัตกรรมดีเด่น จาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ได้เป็นที่ปรึกษา “โครงการกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟ อะราบิก้า ภายใต้โครงการการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center)”  โดยมีผลงาน success case ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลอนดอนทีรูมแอนด์เกสเฮาส์ คือ ผลิตภัณฑ์ Bioactive Espresso Drip ทั้งนี้ได้ร่วมเสวนาร่วมกับผู้ประกอบการในการแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ "พลิกธุรกิจ พิชิตปัญหา ด้วย DIPROM Consultant" ณ โรงแรม Amari Watergate ประตูน้ำ กรุงเทพฯ