โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ

 

โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รับสมัครสอบชิงทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 3 สัปดาห์ช่วงปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน 2566 ณ ประเทษอังกฤษ (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สมัคร ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป และมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281