post-image

ต้อนรับอาคันตุกะจาก SAFE NETWORK ประเทศอินโดนีเซีย

 

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน Asia Pacific Network for Sustainable Agricultural Food and Energy (SAFE) ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจากหลากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาพบปะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566  การร่วมมือกันจัดทำโครงการบริการสังคมระดับนานาชาติ (ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อที่ชุมชนนั้นๆมีความต้องการ) หรือกิจกรรมอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน