post-image

FOOD TALK 2022

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดกิจกรรม “FOOD TALK 2022” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรของสาขาวิชา โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าหลากหลายสาขาอาชีพในการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการเสวนา จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) พี่ต้น (เฉลิมพล ใหม่คำ) ผู้จัดการโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ลำปาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2) พี่ป๊อป (บรรดาศักดิ์ ขันทะสีมา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) พี่หลุยส์ (ชนพนธ์ ลาภนิมิตรชัย) นักบินที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 4) พี่ผัก (พรธิดา ตั้งใจดี) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวจจี้ส์แดรี่ จำกัด และ 5) พี่หลิว (เมลิน เชื้อมโนชาญ) รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่