โครงการเยาวชน Education & Cultural Exchange (ECE)

 

ด้วย โครงการเยาวชน Education & Cultural Exchange รับสมัครสอบชิงทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษา เพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 3 สัปดาห์ช่วงปิดภาคเรียน (มิ.ย. 2566 ณ ประเทศอังกฤษ) (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่: www.ecethailand.com

หรือ QR Code ดังแนบ และสมัครด้วยตนเองภายใน 22 มีนาคม 2566

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281