post-image

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565"

.
วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในงานมีกิจกรรม Talk กับพี่ศิษย์เก่า “เล่าความหลัง ครั้งวัยเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิลาสินี บุญเย็น ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล และคุณแพรวา ไชยวุฒิ ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมถ่ายรูปหมู่ร่วมกับอาจารย์ประจำสาขาฯ และวงดนตรีโฟล์คซองจากชมรมดนตรีอุตสาหกรรมเกษตร