post-image

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่