post-image

ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีเลี้ยงดง ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ประเพณีเลี้ยงดง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณเชิงวัดพระธาตุดอยคำ (ศาลปู่แสะ-ย่าแสะ) หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในตำบลแม่เหียะตามความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิริมงคลในชีวิตและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่เหียะ