ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2566

 ขอประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักกิจกรรมเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566