post-image

Roadshow แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ ร่วมด้วยนักศึกษาชมรมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร นำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ออก Roadshow แนะนำให้กับน้องๆ นักเรียนได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาต่อไป