post-image

งาน อก.ปิ๊กบ้าน‘66 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ได้จัดงาน อก.ปิ๊กบ้าน‘66 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานจอดรถอาคารหอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดี (ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเปิดตัวนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คนล่าสุด ได้แก่ คุณเฉลิมพล ใหม่คำ กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงาน มากกว่า 300 คน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงของน้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน และซุ้มอาหาร วงดนตรีโฟลค์ซอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า