post-image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป