คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ