post-image

ศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการสำหรับการริเริ่ม China-Asean Production-Education Intrigation (PEI)

ศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการสำหรับการริเริ่ม China-Asean Production-Education Intrigation (PEI) และได้ไปร่วมประชุมสมาชิก South China University of Technology ณ เมือง Gua ngzhou, China ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพันธมิตรข้ามชาติ ทั้งอุตสาหกรรมและการศึกษา ส่งเสริมแพลตฟอร์มแบบไดนามิกสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ก้าาวหน้าในการพัฒนาการทำงานร่วมกันทางอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเริมโอกาสในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ