post-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย เข้ารับรางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2566 จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในงาน "Southern Innovation and Technology Expo (SITE2024)" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา