post-image

ตัวแทนจาก Universiti Sultan Zainal Abidin ประเทศมาเลเชีย เข้าพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 TS. Roslan Arshad ตัวแทนจาก Universiti Sultan Zainal Abidin ประเทศมาเลเชีย เข้าพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร