post-image

เข้าร่วมงาน CMU IMO DAY : Driving Research to Innovation ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมงาน CMU IMO DAY : Driving Research to Innovation ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)  

ขอบคุณภาพข่าว : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่