post-image

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจากท่าน หากท่านใดประสงค์ร่วมทำบุญ โดยสามารถขอลดหย่อนภาษีได้สองเท่า โปรดแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลัก หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ดังมีรายละเอียดช่องทางการร่วมทำบุญตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ฝากเงินทำบุญมายังงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567  เพื่อรวบรวมนำส่งไปยังสมาคมฯ ต่อไป