post-image

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมทีมกรีฑา มช. คว้า 2 เหรียญเงิน ใน “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

นาย สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่ ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ คว้า 2 เหรียญเงิน ในกีฬากรีฑา

  • เหรียญเงินวิ่ง 4x100 เมตร
  • เหรียญเงินวิ่ง 4x400 เมตร
รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย
.
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ หอประชุมมช. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

#AGROCMU
#อ่างแก้วเกมส์2024
#กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย