post-image

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมทีมกีฬาแอโรบิก คว้า เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ใน “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

นาย ณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน นักจัดการงานทั่วไป คว้า 2 เหรียญ ในกีฬาแอโรบิก

  • เหรียญเงิน ประเภททีม 8 คน (รุ่นไม่จำกัดอายุ)
  • เหรียญทองแดง ประเภททีม 3 คน (รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี)
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ หอประชุมมช. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

#AGROCMU
#อ่างแก้วเกมส์2024
#กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย