post-image

พิธีปิด "อ่างแก้วเกมส์ 2024" กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน "อ่างแก้วเกมส์ 2024" กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมแห่งความสามัคคีจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 68 สถาบัน และทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 8,000 คน   ร่วมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่