post-image

ให้การต้อนรับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร