post-image

ให้การต้อนรับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.เอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียง ใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์วิจัยฯ พร้อมกันนี้ได้รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร