post-image

ให้การต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ ผู้แทนคณบดี ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร