post-image

ให้การต้อนรับ คณะผู้แทน รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ เข้าแสดงความยินดีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย (ORA)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ - ได้ส่งแจกันดอกไม้แสดงความยินดี  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร