post-image

ให้การต้อนรับ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าแสดงความยินดีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนผู้บริหารจากบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกันนี้ได้รับมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร