post-image

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อชัยฤทธิ์ เตชะพันธุ์

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อชัยฤทธิ์ เตชะพันธุ์ บิดาของ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บุคลากรสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมกันนี้ได้นำมอบเงินทำบุญเป็นเจ้าภาพในพิธีฯ ดังกล่าว  ณ วัดสันป่ายางหลวง  ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน